Inter Europol Piekarnia Szwajcarska

Pierwsza piekarnia na rynku polskim oferującą tak szeroki asortyment

GTM Mobil

Producent aktywnych wózków inwalidzkich i sportowych

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji

Ośrodek specjalizujący się w leczeniu schorzeń i rehabilitacji narządu ruchu

PSE logoIntegracyjny Klub Sportowy „Konstancin” – sekcja pływania oraz sekcja koszykówki na wózkach otrzymał grant w ramach programu dobrosąsiedzkiego PSE „WzMOCnij Swoje Otoczenie”. Pozyskane środki finansowe umożliwią bezpieczną i zgodną z obowiązującymi w pandemii wytycznymi, organizację zajęć pływania oraz koszykówki na wózkach. Możliwy będzie także zakup sprzętu sportowego oraz reprezentacyjnego dla zawodników. Beneficjentami wsparcia będzie ponad 200 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Konstancin Jeziorna, a także dorośli niepełnosprawni ruchowo zawodnicy sekcji koszykówki na wózkach.

Pandemia sprawiła, że ograniczona została nie tylko możliwość utrzymywania kontaktów międzyludzkich, ale mamy także znacznie mniejsze możliwości podejmowania aktywności ruchowej i kontaktu z przyrodą, co stanowi kolejny niekorzystny czynnik, mający wpływ na nasz dobrostan psychiczny. IKS „Konstancin” wychodzi na przeciw tej sytuacji i organizuje zajęcia sportowe, które zapewniają uczestnikom kontakt społeczny oraz aktywność ruchową w trudnym czasie pandemii Covid-19.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności dyscypliny pływackiej dla mieszkańców Gminy Konstancin Jeziorna, szczególnie w czasie pandemii. Zdobyty grant pozwoli na prowadzenie bezpiecznych i ogólnodostępnych zajęć sportowych rozwijających umiejętności pływackie wśród ponad 200 dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat z terenu gminy. Ponadto, dla dzieci zakupione będą reprezentacyjne stroje.

Niepełnosprawni zawodnicy trenujący koszykówkę na wózkach otrzymają nowe części do sportowych wózków, które na skutek treningu i startów w turniejach wymagają regularnych napraw.

Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. - krajowego operatora systemu przesyłowego, którego siedziba znajduje się w gminie Konstancin-Jeziorna. Jego celem jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie raport.pse.pl oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

 


Zachęcamy do udziału w zajęciach sportowych!

Sekcje sportowe IKS Konstancin

Koszykówka

wtorek godz. 19:45 - 21:30, czwartek: godz. 20:15 - 22:00. GOSiR przy ul. Stefana Żeromskiego 15, Konstancin-Jeziorna.

Pływanie

basen w CKR, ul. Gąsiorowskiego 12/14, Konstancin-Jeziorna.